รับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและรับจ้างผลิต OEM/ODM

รับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและรับจ้างผลิต OEM/ODMตรวจสารกันแดด/SPF/Fluoride/ขมิ้นชัน/ฟ้าทะลายโจร/น้ำเสีย/จุลินทรีย์/Challenge Test1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:20172. ตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของเครื่องสำอาง,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   physical ,chemical and microbiological analysis of cosmetic, food supplement products3. ตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย wastewater testing  COD ,BOD, Oil and Grease,  Solid , ADMI4. ตรวจวิเคราะห์สารกันแดด sunscreen  agents OMC,  BMM  , OXYBENZONE  , OCTOCRYLENE5. SPF  , Fluoride ion, Challenge test ,6. OEM/ODM รับจ้างผลิต7. โรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, HACCP, GMPhttp://www.giffarinefactory.com/โทร. 02-834-9222OEM/ODM contact : natchaya.s@giffarinefactory.comเลขที่ 222/1-3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120